Structuur en personeel


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL is sinds de oprichting in 2006 een publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt geleid door een raad van bestuur met vijf bestuurders (waaronder een voorzitter) die door de Regering zijn aangesteld en een mandaat hebben van vijf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd.

De Brusselse Regering heeft de heren Jan De Keye, Marc Deprez, Pascal Misselyn, Henri Autrique en Guillaume Lepère aangesteld als bestuurders. De heer Marc Deprez werd op 20 maart 2014 aangesteld als bestuurder-voorzitter (na eerst bestuurder te zijn geweest). De heer Pascal Misselyn is de coördinator van het team opdrachthouders.

Opdrachthouders

Om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, beschikt BRUGEL over een team van adviseurs en assistenten.

Hun statuut werd op 23 mei 2014 door de Regering vastgelegd met een besluit. Een ander besluit dat dezelfde dag werd uitgevaardigd verduidelijkt de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden.

Het personeelsbeheer wordt op volledig onafhankelijke wijze georganiseerd, maar in het kader van het Brusselse openbare ambt.

21 VTE

Het door BRUGEL aangenomen personeelsplan voor de uitoefening van haar bevoegdheden in 2017 voorzag in 21,29 VTE’s (voltijdsequivalenten), hetzij 25 werkposten. Gedetailleerde informatie hierover (indeling per rang en graad) is in onderstaande tabel te vinden.

In 2017 zijn drie nieuwe opdrachthouders in dienst getreden, waarvan twee opdrachthouders voor de dienst Markt & Netten en één opdrachthouder voor de dienst Hernieuwbare Energie. De overige drie opdrachthouders die in 2017 reeds gerekruteerd waren, waarvan twee opdrachthouders voor de nieuwe competentie water, zullen pas in 2018 het team vervoegen.

Dankzij de interne mobiliteit heeft ook een medewerker van functie en van dienst kunnen veranderen.

Onafhankelijke instelling

De bestuurders en het personeel van BRUGEL vragen of aanvaarden geen rechtstreekse instructies van overheden of andere publieke of private entiteiten.Organigram op 31/12/2017


HR-statistieken op 31/12/2017